Szabályzatok:

Centrum szabályzatok:

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

Ajándékok, meghívások elfogadásának rendjére vonatkozó szabályzat_AASZC

Alapító okirat

Anyag és eszközgazdálkodási szabályzat 1.számú módosítása

Ágazati alapvizsga vizsgaszabályzat

Belső ellenőrzési kézikönyv 2022.

Beszerzési szabályzat 1.sz. módosítás

Beszerzési szabályzat 1.számú módosítás 1.számú kiegészítése

Beszerzési szabályzat 2021. 1.számú mód 3.sz.kieg.

Bélyegző használati szabályzat_1.sz.mód 2021

Bizonylati szabályzat és album 2021.

Bizonylati szabályzat és album 1.sz módosítása

Cafetéria szabályzat

Centrum Ügyrendje 1.sz. módositas

Eljárásrend vagyonnyil. tételi kötelezettség

Esélyegyenlőségi terv 2021.

Eszközök és források értékelésének szabályzata 1.sz módosítás

Eszközök és források leltározási szabályzata módosított

Etikai kodex

Élelmezési szabályzat

Gazdasági szervezet Ügyrendje

Gazdálkodási stratégia és szabályzat_2021

Gépjárműhasználati szabályzat

Informatikai Biztonsági Szabályzat

Integrált kockázatkezelési szabályzat_2022

Iratkezelési és iratvédelmi szabályzat_1.sz.mód

Kiküldetési szabályzat

Kiküldetési szabályzat 1.sz. módosítása

Kötváll, ellenjegyz, utalványozás, érvényesítés 1.számú módosítás

Közbeszerzési szabályzat

Közbeszerzési terv

Közérdekű adatok megismerésének rendje

Munkaerő gazdálkodási terv és szabályzat

Munkaerő gazdálkodási terv és szabályzat 1.számú módosítása

Munkavédelmi szabályzat

Munkábajárás szabályzat

NKF-510 gépjárműhasználat

Otthoni munkavégzés szabályzata

Önköltségszámítási szabályzat 1.sz. módosítasa

Panaszkezelési Szabályzat

Pénzkezelési Szabályzat

Pénzkezelési szabályzat 1. számú módosítás 1. számú kiegészítése

Pénzkezelési szabályzat 1. számú módosítás 2. számú kiegészítése

Reprezentációs kiadások szabályzata

Selejtezési és hasznosítási szabályzat 1.sz. módosítás

Számlarend 1.számú módosítása

Számviteli politika 2021.

Szervezeti integritást sértő eljárások kezelésének rendje

SZMSZ

Telefonhasználati szabályzat

Tűzvédelmi szabályzat

Vagyongazdálkodási szabályzat

Oldalak: Projektek: